Wie mag duiken met wie?
  1* duiker 2* duiker 3* duiker
1* duiker neen neen mits voorwaarden  ¹)
2* duiker neen mits voorwaarden  ²) ja
3* duiker mits voorwaarden  ¹) ja ja
¹) De 1* duiker moet minstens 15 duiken hebben en is de enige 1* duiker in de groep.
²) Een 2* duiker mag als duikleider functioneren onder de volgende restricties:
   • Elke duiker moet 18 jaar zijn.
  • Er is ten hoogste 1 mededuiker.
   • Het mag geen bijzondere duik betreffen (zoals omschreven in het
     veiligheidsreglement hoofdstuk “Bijzondere duiken”).
   • De duikleider is bekend met de duikplaats.
   • Bij een duik met beperkte zichtbaarheid en/of stroming (Zeeland en
     steengroeven) moet een instructeur ter plekke zijn goedkeuring geven.
   • Het mag geen decompressieduik zijn.
• Maximum 20m.