Privacybeleid

Lees voor het gebruik of verder bezoeken van deze site dit beleid door aub, het is van toepassing voor de ganse inhoud alsook de al dan niet commerciŽle activiteiten rond en binnen waterman.be

Indien u niet instemt met dit beleid, wordt u vriendelijk verzocht deze site niet verder te gebruiken. 

Door deze site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Verzameling van algemene gegevens

De Waterman VZW vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers, al dan niet voor commerciŽle doeleinden wordt gerespecteerd en beschermd.

Persoonlijke gegevens

De Waterman VZW kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per e-mail of telefoon te informeren over interne diensten of aanbiedingen.

Bij vormen van misbruik, bedrog, misleidende vormen van reclame etcÖ zal De Waterman VZW melding doen bij de hiertoe bevoegde gerechtelijke instanties.

Materialen voor publicatie

De teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, handels- en domeinnamen, en andere gegevens die gebruikt worden door waterman.be zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan voornoemde partijen.

Om gebruik te maken van deze materialen onder welk een vorm dan ook is er een schriftelijke overeenkomst vereist met de eigenaar.

Technologie

Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze site technologieŽn gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

Beveiliging

Hoewel bepaalde gegevens van waterman.be beveiligd zijn, zijn deze nooit hackervrij, en kan De Waterman VZW niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel onrechtmatig gebruik van deze gegevens.

Juistheid van verzamelde gegevens

De Waterman VZW kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in ons bezit zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledig, onjuist of verouderd zijn. 

Wijzigingen van de Site

De Waterman VZW kan ten allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacybeleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen, of de inhoud van de site wijzigen.

De Waterman VZW

Disclaimer

De informatie die deze site bevat is enkel bedoeld om een leidraad te geven voor bepaalde interesses.

Door deze site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u kennis heeft genomen van de bepalingen omschreven in deze disclaimer.

Gezien de veranderende aard van wetten, regels en verordeningen en de inherente beperkingen van elektronische communicatie, kan deze site vertragingen, tekortkomingen of onnauwkeurigheden bevatten op het vlak van informatie.

Ondanks we elke poging hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat de informatie die waterman.be bevat, afkomstig is van betrouwbare bronnen, is De Waterman VZW niet verantwoordelijk voor fouten of tekortkomingen of voor eventueel misbruik via de informatie weergegeven op waterman.be

Alle informatie op deze site is ons doorgegeven zoals afgebeeld, zonder garantie voor volledigheid en nauwkeurigheid.

Het gebruik van informatie uit waterman.be geeft geen garantie van geen enkele aard, tenzij die uitdrukkelijk of impliciet vermeld is door de beheerder van waterman.be, en dat onbeperkt tot eender welke prestatie, gebruik of geschiktheid voor eender welk doel.

Adverteerders zijn zelf aansprakelijk voor de teksten en afbeeldingen die zij publiceren, De Waterman VZW stelt de adverteerder zelf verantwoordelijk bij eventuele onwettige handelingen.

De Waterman VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte verliezen die kunnen ontstaan uit een eventuele panne of storing bij de webservers en mailservers.

De Waterman VZW of de leden ervan, kunnen onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing of actie die gemaakt of ondernomen is in afhankelijkheid van de informatie die weergegeven is op waterman.be alsook niet voor enige consequenties of schade, zelfs niet voor schade waarvoor geen waarschuwingen zijn weergegeven.

Ook is De Waterman VZW niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die door adverteerders zijn opgegeven in hun advertenties, ongeacht in welke rubriek of onderdeel van deze site deze vermeld zijn, hetzelfde geldt voor links die verbonden zijn via deze site met andere websites, onderhouden door anderen over wie De Waterman VZW geen controle uitoefent.

De Waterman VZW is niet verantwoordelijk voor de weergave, de onnauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie in andere websites.

De Waterman VZW