Het eerste duikbrevet

De eerste stap 
Je krijgt een volwaardige opleiding tot het bekomen van het elementaire duikbrevet (1*duiker). Om dit te behalen moet je enkele technieken in het zwembad onder de knie krijgen. Dit gebeurt, onder begeleiding van een ervaren lesgever, in kleine groepjes of individueel.

Verder moet je ook één theorieles volgen waar de algemene duikregels worden besproken en enkele duikbegrippen worden uitgelegd. Voor het 1* brevet is er dus geen sprake van een examen. We gaan enkel na of je voldoende watervast bent, m.a.w. of je de basisbegrippen van de duiksport onder de knie hebt en of je veilig je eerste duik in open water kan maken.

Open water
Na voldoende zwembadsessies kunnen we naar buiten. Na vijf openwaterduiken, onder deskundige begeleiding van een instructeur, wordt je 1*duiker. Iedereen die tijd en energie in duiken wil steken, zal zonder problemen zijn eerste brevet halen. Daarna kan je op eigen tempo en zonder enige verplichting de opleiding voor verdere brevetten volgen. Iedereen van de duikschool zal je daar steeds in willen helpen en bijstaan met raad en daad. Dit is een van de grote voordelen van de duiksport: geen competitie en geen concurrentie.

Uiteraard kennen we ook in de duiksport regels, beperkingen en verplichtingen. Alleen duiken mag zeker niet, maar zo mag je ook niet met iedereen duiken: je moet rekening houden met bepaalde regels. Dit wil zeggen dat je bijvoorbeeld als 1*D duiker enkel met een (assistent) instructeur kan duiken, of een ervaren 3* duiker eenmaal je 15 duiken hebt. Denk erom, duiken gebeurt in een voor de mens vreemde omgeving. In onze duikschool wordt dan ook ontzettend veel aandacht besteed aan veiligheid en respect voor dier en milieu.

Tot slot willen we je er op wijzen dat de lesgevers, het bestuur, en alle helpende leden allemaal werken op onbezoldigde vrijwillige basis. Het is enkel op die manier dat je sport betaalbaar blijft. Zij steken veel tijd en energie in hun hobby, wat zeker respect verdient.

Duikinitiatie
Medisch onderzoek
Lidgeld