Brevet 

Homologatievereisten

Dieptebeperking

1* duiker

• Zwembadproeven afgelegd
• Theorieles gevolgd
• 5 openwater duiken
• Geslaagd in de vaardigheden

15 m voor eerste 5 duiken
20 m daarna

2* duiker

• 1* duiker met minstens 15 duiken
• Geslaagd voor het theoretisch examen
• Geslaagd voor het
zwembadexamen
• Geslaagd zijn in de openwaterproeven:
  - 500 m palmen
  - Stijging van zone(15)
  - Redding van zone(10) tot aan de oppervlakte – 50 m slepen – CPR - O2
  - Stijgen op 2de ontspanner van zone(15)
• Geslaagd voor de 3 elementaire duikleidingen

30 m onder begeleiding van minstens een 3* duiker

of

20 m samen met
één andere 2* duiker

3* duiker

• 6 maand 2* duiker zijn
• Geslaagd voor het theoretisch examen en het
zwembadexamen
• Minstens 30 duikuren en 60 duiken
• Minstens 40 duiken tussen 10 m en 30 m
• Minstens 25 duiken in de zone 25-30 m
• Minstens 4 duiken in Zeeland
• Minstens 4 duiken vanaf een boot
• Geslaagd zijn in de openwaterproeven:
  - 1000 m palmen
  - Opstijgen van 30 m aan 10 m/min + OSB
  - Redding van 10 m tot 0 m + 100 m slepen + CPR + O2
  - Op 30 m wisselademhaling + stijgen op 2de ontspanner
  - Redding van 30 m tot 10m
• Geslaagd voor de 4 elementaire duikleidingen

Maximum 40 m